Avfärd från Västerås direkt efter att Erik slutar jobbet. Första anhalten blir BKWegas klubbholme St:Granskär där vi ska stråla samman med Magnus, Helene, Blomman och Sandra för att under några veckor göra saltsjön osäker